TUTAJ TWORZYMY IGRZYSKA DLA WSZYSTKICH SPORTÓW

IGRZYSKA DLA WSZYSTKICH SPORTÓW SĄ MOŻLIWE.
JAK MOŻE WYGLĄDAĆ NOWA IDEA WSPÓLNEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ?

Nasze Igrzyska to projekt stworzenia nowej idei sportowej, jeszcze większej i jeszcze lepszej niż idea olimpijska. Na przykładzie naszych polskich sukcesów sportowych widzimy ile z nich jest nagłaśnianych i promowanych, a ile pozostaje bez żadnego oddźwięku. Jak się okazuje wiele dyscyplin sportowych i wiele z tego względu naszych osiągnięć sportowych jest pominięta przez ideę olimpijską, która nie jest w stanie zjednoczyć wszystkich we wspólnej rywalizacji i wspólnej promocji całego sportu. Sport na całym świecie rozwinął się już do takich rozmiarów, że po prostu nie da się go pokazać na jednych około dwu tygodniowych zawodach, bo tak trwają przeważnie Igrzyska Olimpijskie letnie czy zimowe.

Igrzyska dla wszystkich sportów są możliwe. Wystarczy, że popatrzymy na najważniejsze imprezy światowe we wszystkich sportach tak jakby to były jedne wspólne Igrzyska dla wszystkich. Konkurencje i dyscypliny, które mogły by być w programie IO, ale ze względu na ich mnogość nie mogą się pokazać na tych wielkich zawodach, rozgrywają w ciągu roku swoje najważniejsze zawody, gdzie wyłaniani są najlepsi na świecie sportowcy, rozdawane są tutaj również nagrody i gromadzą się przy tej okazji wierni kibice. Wystarczy, że te zawody we wszystkich sportach zjednoczy się razem i będzie się prowadzić wspólną klasyfikację, podobnie jak na IO klasyfikację za medale, i wtedy można w prosty sposób zjednoczyć wszystkie sporty, gdzie prowadzi się poważną rywalizację zgodną w uporządkowanymi przepisami sportowymi.

Można w prosty sposób zjednoczyć wszystkie sporty we wspólnej rywalizacji, zjednoczyć wszystkie kraje i miasta, które są organizatorami owych imprez, zjednoczyć wszystkich kibiców i sportowców w jednej wspólnej rodzinie sportowej, o wiele większej niż obecnie rodzina olimpijska.

Jakie są różnice między obecną ideą olimpijską, a o wiele większą ideą dla wszystkich, niech zobrazuje poniższa tabelka.

Nasze medale 2018
Kibicujemy polskiej reprezentacji!
Zapraszamy do kibicowa- nia polskim sportowcom występującym na arenach międzynarodowych tak jak- by to była Wspólna Polska Reprezentacja wszystkich sportów. Trzymajmy kciuki za wszystkich polskich spo- rtowców reprezentujących nasz kraj w światowych im- prezach rangi mistrzows- kiej i nie tylko. To oni wszyscy mają szanse po- większenia polskiego doro- bku medalowego w tzw. Igrzyskach dla wszystkich.

Klasyfikacja końcowa 2017. Polska na 7 miejscu!

 1. USA  336,5
 2. Rosja  322,5
 3. Francja  285,0
 4. Niemcy  271,5
 5. Włochy  206,5
 6. Wielka Brytania  178,5
 7. Polska  152,5
 8. Japonia  135,0
 9. Szwecja  133,5
10. Chiny  131,5Nasze medale 2017

Klasyfikacja końcowa 2016. Polska na 9 miejscu!

 1. USA  358,5
 2. Rosja  286,0
 3. Niemcy  254,0
 4. Francja  249,5
 5. Wielka Brytania  205,0
 6. Włochy  180,0
 7. Chiny  143,5
 8. Australia  136,5
 9. Polska  129,5
10. Japonia  125,5Nasze medale 2016

Klasyfikacja końcowa 2015. Polska na 8 miejscu!

 1. USA  360,0
 2. Rosja  342,0
 3. Francja  257,5
 4. Niemcy  238,0
 5. Włochy  201,0
 6. Wielka Brytania  169,0
 7. Chiny  136,0
 8. Polska  133,5
 9. Australia  118,0
10. Kanada  116,0Nasze medale 2015

Klasyfikacja końcowa 2014. Polska na 8 miejscu!

 1. USA  330,0
 2. Rosja  293,5
 3. Francja  258,5
 4. Niemcy  255,5
 5. Wielka Brytania  170,5
 6. Włochy  149,0
 7. Chiny  129,5
 8. Polska  121,0
 9. Australia  117,5
10. Kanada  116,0Nasze medale 2014

Klasyfikacja końcowa 2013. Polska na 9 miejscu!

 1. Rosja  320,5
 2. USA  300,5
 3. Niemcy  252,5
 4. Francja  221,5
 5. Włochy  202,5
 6. Wielka Brytania  168,0
 7. Chiny  144,0
 8. Australia  111,0
 9. Polska  110,0
10. Szwecja  107,0Nasze medale 2013

Klasyfikacja końcowa 2012. Polska 14 miejsce.
 1. USA  287,0
 2. Niemcy  226,5
 3. Rosja  221,0
 4. Francja  205,5
 5. Wielka Brytania  159,0
 6. Włochy  148,5
 7. Chiny  137,5
 8. Australia  110,0
 9. Hiszpania  97,0
10. Kanada  89,0
14. Polska  85,5Nasze medale 2012